Zásady ochrany osobných údajov

Máme radosť z vašej návštevy našich stránok. Ochranu osobných údajov berie Bumblebees s.r.o. vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (“Zásady”) popisujú, aké informácie zhromažďujeme, ako sa používajú a zdieľajú.

Našim hlavným cieľom pri zbere osobných identifikačných údajov je poskytnúť vám produkt a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom týchto stránok. Zber osobných identifikačných údajov využívame vrátane ale nie výlučne na poskytnutie službieb, komunikáciu s vami a správu vášho užívateľského účtu, ak ho máte vytvorený.

Všetky osobné údaje, ktoré získavame počas vašej návštevy na našich stránkach https://www.bombini.sk (“Stránka”), sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobých údajov“). Pri čítaní našich Zásad majte na pamäti, že sa vzťahujú na všetky značky, produkty a služby Bumblebees s.r.o., ktoré nemajú samostatné zásady ochrany súkromia alebo ktoré odkazujú na tieto Zásady, a pre ktoré používame spoločný názov „Produkty“ alebo „Služby“.

Návštevou týchto stránok, využívaním služieb alebo dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov (“Osobné údaje”) a iných neosobných identifikačných údajov súhlasíte s postupmi a zásadami uvedenými v týchto Zásadách, súhlasíte s použitím a zverejnením osobných údajov spôsobom popísaným v týchto Zásadách a dávate nám súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami, prosím, nevyužívajte naše stránky alebo služby. Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na zákazníckej podpore Bumblebees s.r.o. (bombini@bombini.sk)

Aké druhy informácií zhromažďujeme?

Na objednanie produktov alebo využitie niektorých služieb musíte poskytnúť kontaktné informácie, fakturačné údaje a iné osobné údaje, ako je uvedené. Akonáhle sa zaregistrujete na webových stránkach, už nie ste smerom k nám anonymný. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom týchto stránok, nám umožňujú poskytovať, udržiavať a zlepšovať prostredie a služby, personalizáciu, spracovávať vaše požiadavky a spracovávať požiadavky druhých.

Zbierame nasledujúce informácie:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete – meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a ďalšie základné kontaktné informácie, vaše preferencie.

Neosobné údaje tzv. Log data ( “Log data”). Pri každej návšteve webovej stránky naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehliadač odošle. Log data môžu obsahovať informácie o vašej IP adrese, type prehliadača alebo domény, z ktorej ste stránky navštívili, hľadané výrazy, ktoré používate a všetky reklamy, na ktoré ste klikli. IP adresa väčšiny užívateľov, ktorí na internet pristupujú od poskytovateľa internetových služieb, je pri každom prihlásení iná. Log data používame na sledovanie používania stránok a našich služieb a na technickú administráciu stránok. Nespájame vašu IP adresu s akýmikoľvek inými identifikačnými údajmi smerujúcimi k vašej osobnej identifikácii, s výnimkou v prípadu porušenia Obchodných podmienok. Tieto dáta môžeme zhromažďovať prostredníctvom cookies alebo inými prostriedkami. Môžete zakázať cookies vo svojom prehliadači; avšak môže to ovplyvniť vašu schopnosť používať tieto stránky.

Všeobecné informácie týkajúce sa objednávok Bumblebees s.r.o. prostredníctvom týchto stránok.

Cookies

Rovnako ako iné webové stránky tiež používamie technológiu “cookie” na zhromažďovanie ďalších údajov o využití webových stránok a na zlepšenie stránok a našich služieb. Cookie je malý dátový súbor, ktorý prenesieme na pevný disk počítača. Nepoužívame cookies na zhromažďovanie osobných identifikačných údajov. Bumblebees s.r.o. používa cookies na lepšie pochopenie vašich preferencií na stránke a preferovaných služieb, na sledovanie agregátneho využitia našimi užívateľmi, smerovanie prevádzky na webových stránkach, na zlepšenie stránok a našich služieb.

Krátkodobé cookies umožňujú používanie niektorých funkcií stránky a našich služieb a pri odhlásení sa z počítača odstránia. Dlhodobé cookies zostanú aj po zatvorení prehliadača a môžu byť použité vo vašom prehliadači pri následných návštevách stránok. Dlhodobé súbory cookie odstránite využitím pomocníka svojho webového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, že nebudete akceptovať cookies alebo pred prijatím cookie z navštívených webových stránok zobrazí výzvu.

Ako tieto informácie používame?

Usilujeme sa vytvárať pre vás pútavé a osobne prispôsobené stránky. Všetky informácie používame ako pomôcku pri poskytovaní a podpore našich Služieb. Okrem toho vaše kontaktné údaje používame na kontaktovanie a poskytnutie informácií o našich produktoch a službách. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že už nechcete od nás dostávať takéto informácie alebo komunikovať s nami, môžete sa kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v emaily, prípadne nám spätne napísať, že si už emaily neprajete dostávať a my vás odhlásime.

Vaše osobné informácie môžeme použiť na:

poskytovanie službieb a produktov;

vyriešenie sporov, vyčíslenie a vyberanie poplatkov a riešenie problémov;

overenie totožnosti užívateľov a poskytnutie informácií používateľom;

prispôsobenie stránok užívateľom, analyzovanie využitia týchto stránok, zlepšovanie a meranie záujmu o naše služby a informovanie užívateľa o službách, produktoch a aktualizáciách;

poskytnutie informácií, ktoré môžu ovplyvniť využívanie týchto stránok, služieb a produktov;

zasielanie marketingových a propagačných ponúk pre užívateľov;

poskytovanie služieb zákazníkom;

vykonávanie určitých podnikateľských činností.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s úchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Vaše údaje môžeme zdieľať s týmito tretími stranami a vy týmto súhlasíte s ich zdieľaním:

Firmám pridruženým k pomoci pri koordinácii služieb alebo tovarov, ktoré vám poskytneme, s uplatnením našich zmluvných podmienok a ďalších dohôd na podporu dôvery a bezpečnosti.

Poskytovateľom služieb a iným, ktorí pomáhajú s našimi obchodnými operáciami a pomáhajú pri poskytovaní Služieb a ďalších produktov pre našich užívateľov. Príkladom sú spoločnosti zabezpečujúce udržiavanie serverov, odosielanie e-mailov, odstraňovanie opakujúcich sa informácií zo zoznamov užívateľov, analýzy dát, poskytovanie marketingovej podpory, spracovania platieb, kuriérske spoločnosti, preskúmavanie obsahu a poskytovanie služieb zákazníkom. Ak nie je povedané inak, títo poskytovatelia služieb a ďalšie firmy a ľudia nemajú právo použiť osobné údaje zdieľané s nimi nad rámec toho, čo je potrebné, aby nám pomohli.

Tretím stranám, pokiaľ sme presvedčení, že sprístupnenie je vhodné alebo nevyhnutné na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi, na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti produktov, našich zamestnancov, našich užívateľov alebo iných osôb. To môže zahŕňať výmenu informácií s ďalšími spoločnosťami a organizáciami na ochranu pred podvodom a znížením úverového rizika.

Subjektom, ktoré získajú vlastníctvo Bumblebees s.r.o.. Bumblebees s.r.o. môže predať, previesť alebo inak zdieľať niektoré alebo všetky svoje aktíva, vrátane vašich osobných údajov v súvislosti s fúziou, akvizíciou, reorganizáciou alebo predajom majetku alebo v prípade bankrotu. Máte možnosť odmietnuť takýto prevod, ak sa plánované spracovanie vašich údajov novým hospodárskym subjektom výrazne líši od podmienok uvedených v týchto Zásadách.

Iným osobám alebo subjektom, ak súhlasíte, aby vaše osobné údaje boli s nimi zdieľané. Napríklad, keď si vyžiadate informácie, služby či produkty od tretej osoby skrze nás alebo keď zverejňujete informácie na webe alebo prostredníctvom Služieb, poskytnete nám svoj súhlas, aby sme tieto informácie mohli zdieľať s ďalšími používateľmi. Upozorňujeme, že zverejnením informácií prostredníctvom týchto stránok alebo služieb nám dávate svoj súhlas tieto informácie zdieľať s tretími stranami.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciam je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Aké údaje o vás uchovávame a ako ich môžete zmeniť?

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme. Napíšte nám na bombini@bombini.sk

Aj naďalej môžeme uchovávať osobné údaje na vyriešenie sporov, presadzovanie našich zásad a ako povoľuje alebo vyžaduje zákon.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy.

Zavádzame správne, fyzické a elektronické opatrenia, ktorých cieľom je chrániť vaše informácie pred neoprávneným prístupom. Vykonáme právne požadované zverejnenie akéhokoľvek porušenia bezpečnosti, dôvernosti alebo integrity nezašifrovaných elektronicky uložených osobných údajov prostredníctvom e-mailu alebo údajov viditeľných na týchto stránkach v čo najrýchlejšej možnej dobe a bez zbytočného odkladu, v súlade s odôvodneou potrebou presadzovania práva alebo akýmikoľvek opatreniami potrebnými na určenie rozsahu porušenia a obnovenie primeranej integrity dát systému.

Odkazy na iné webové stránky

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné zásady ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na bombini@bombini.sk . Ďakujeme!

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady môžu byť aktualizované z akéhokoľvek dôvodu; každá verzia sa vzťahuje na informácie zbierané počas jej umiestnenia na web stránke.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2022

Ak máte nejaké nápady alebo otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, dajte nám prosím vedieť.