VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJNE DETSKÉHO OBLEČENIA A OBUVI BOMBINI

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja v kamennom obchode Bombini a internetovom obchode https://bombini.sk, medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a kupujúcim (ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky”)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom kamennej predajne Bombini, a internetového obchodu (ďalej len “e-shop”) www.bombini.sk, prevádzka Bombini, Polianky 7/E, 841 01 Bratislava – Dúbravka je Bumblebees, s. r. o., so sídlom Adámiho 18, 841 05 Bratislava, IČO: 53 654 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 151369/B.
 2. Predávajúcim je Bumblebees, s. r. o., so sídlom Adámiho 18, 841 05 Bratislava, IČO: 53 654 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 151369/B.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v kamennej predajni a e-shope Bombini je spoločnosť Bumblebees, s. r. o., so sídlom Adámiho 18, 841 05 Bratislava, IČO: 53 654 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 151369/B.
 4. Tovarom  alebo  službou  sú  všetky  produkty v ponuke kamennej predajne a e-shopu Bombini.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v kamennej prevádzke, alebo e-shope pri predaji tovaru alebo služby.

Článok III.

Objednanie tovaru cez e-shop

 • Kupujúci môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je dostupný na e-shope bombini.sk
 • Predávajúci má 24 hodín na to, aby e-mailom potvrdil kupujúcemu dostupnosť tovaru. Až týmto potvrdením sa stáva objednávka kupujúceho prijatou a záväznou.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak došlo medzičasom (medzi odoslaním objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim) k vypredaniu zásob na kamennej predajni, alebo k zisteniu iného dôvodu pre nemožnosť dodať objednaný tovar (napr. ak sa zistí, že je tovar síce na sklade, ale je poškodený, prípadne cena tovaru na ceste od dodávateľa je v inej cene, ako je uvedená v e-shope). O stornovaní objednávky bude kupujúci riadne a čo najskôr informovaný e-mailom, prípadne telefonicky.
 • Kupujúci môže zrušiť, resp. stornovať objednávku do doby, kým bude táto potvrdená predávajúcim podľa článku III.
 • Suma za tovar ,ktorý nebude dostupný bude kupujúcemu obratom vrátená do 24 hodín od prijatia platby.

 

Článok IV.

Platba za tovar v e-shope

 1. Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov platieb za objednávku, ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode.
 2. Ak po potvrdení objednávky kupujúcim nedôjde k úhrade za objednávku do 3 kalendárnych dní, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť.
 3. Tovar je odoslaný kupujúcemu až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Článok V.

Doprava tovaru objednaného v e-shope

 1. Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov doručenia tovaru, ktorý mu najviac vyhovuje a ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode.
 2. Kupujúci má právo na doručenie tovaru zadarmo len v prípade, ak splní podmienky stanovené predávajúcim, a to dosiahnutie cenových hladín za objednávku podľa súčasnej ponuky predávajúceho.
 3. Ak hmotnosť alebo rozmer jednej objednávky presiahne štandardne nacenené služby prepravných spoločností, predávajúci má právo o tom upovedomiť kupujúceho, aby sa dohodli na riešení. Kupujúci môže buď znížiť svoju objednávku tak, aby bol dodržaný rozmer balíkov, alebo si za objemnejší balík priplatiť podľa platných cenníkov prepravných spoločností.
 4. Ak si kupujúci vyberie ako spôsob dopravy vyzdvihnutie tovaru v kamennej predajni, musí tak učiniť do 3 prevádzkových dní (v našom prípade sa za prevádzkový deň, kedy je obchod otvorený počíta pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, okrem sviatkov pripadajúcich na tieto dni). Ak si kupujúci tovar nevyzdvihne do 3 pracovných dní, jeho objednávka bude automaticky zrušená a tovar bude poskytnutý ďalej na predaj.

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ktorú uzavrel kúpou tovaru cez e-shop do 14 dní od dodania tovaru.
 2. O odstúpení od zmluvy kupujúci oboznámi predávajúceho tak, že do balíčka, v ktorom vracia tovar, pribalí Formulár na vrátenie tovaru, alebo na papier spíše všetky kontaktné údaje, číslo objednávky, dátum nákupu, variabilný symbol, ako aj číslo účtu, na ktoré požaduje kúpnu sumu vrátiť. Následne pošle neporušený tovar s vyplnenými údajmi na adresu e-shopu spolu s dokladom o kúpe. Tovar nemôže byť poslaný na dobierku, predávajúci si vyhradzuje možnosť takýto tovar neprijať.
 3. Predávajúci pri splnení všetkých podmienok zašle sumu za vrátený tovar (ak ide o vrátenie celej objednávky, aj sumu za najlacnejšie poštovné poskytované predávajúcim) na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru do e-shopu.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v plnej výške.
 5. Ak predávajúci po vrátení tovaru zistí, že tento nespĺňa požiadavky týchto všeobecných obchodných podmienok (napr. tovar má byť nepoužitý, v originálnom obale, s originál visačkami), nemôže tento tovar prijať späť a bude naspäť zaslaný kupujúcemu ako tovar použitý, alebo zákazníkovi bude ponúknuté vrátenie tovaru so zľavou, teda nie celej sumy tovaru. Zľava závisí od toho, o akú vadu sa bude jednať, vo všeobecnosti je tovar, ktorý nie je neporušený, s neporušeným obalom pre predávajúceho nepredajný v plnej výške, a tak musí byť ďalším zákazníkom naň poskytnutá zľava z plnej ceny. Túto zľavu odrátame od sumy za vrátený tovar, spravidla 10 – 15 % ak nejde o rozsiahle poškodenie.
 6. Kupujúci má možnosť vrátiť tovar zakúpený cez e-shop Bombini, avšak len do 14 dní od kúpy tovaru. Dočasné, či trvalé zatvorenie kamennej predajne nie je dôvod na predĺženie lehoty na vrátenie tovaru, keďže primárny spôsob vrátenia tovaru zakúpeného cez e-shop je zaslaním tovaru na adresu obchodu. V prípade, ak zákazník tovar vracia osobne, musí aj tak vyplniť online formulár, pribaliť vyplnený formulár na vrátenie, alebo napísať na papier všetky kontaktné údaje, číslo objednávky, číslo účtu a kópiu dokladu o kúpení a peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu poslané na účet do 14 dní.
 7. Spôsob vrátenia tovaru, teda výber spoločnosti na doručenie tovaru späť Predávajúcemu je výhradne na rozhodnutí Kupujúceho. Predávajúci poskytuje možnosť využitia obľúbenej služby Packety – Spätná zásielka, kedy Kupujúci použije ID Predávajúceho ( 92228370 ) pre spätnú zásielku v podacom mieste Packety, a tovar bude vrátený naspäť Predávajúcemu. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka na www.packeta.sk a Kupujúci využitím tejto služby súhlasí s tým, že suma tejto služby bude odpočítaná od sumy na vrátenie peňazí za tovar. Príklad: Kupujúci vracia tovar v hodnote 30 eur. Predávajúci vystaví dobropis na túto sumu, avšak odpočíta sumu za využitie služby Spätná zásielka, povedzme 1,70 eur. Zákazníkovi tak bude na účet vrátená suma 30 – 1,70 = 28,30 eur. V prípade uznanej reklamácie bude táto služba hradená Predávajúcim, a teda nebude Kupujúcemu odpočítaná.
 8. Ak kupujúci získa tovar z obchodu Bombini ako výhru v súťaži (napríklad na sociálnych sieťach), nevzniká mu právo na vrátenie, výmenu, ani reklamáciu tovaru. Výhra v súťaži sa považuje za dar a nespadá pod kúpno-predajný vzťah. Predávajúci preto nemá voči zákazníkovi žiadne povinnosti.
 9. Darčekové poukážky nie je možné vrátiť a vymeniť za hotovosť, ani sa z nich nevydáva. Zákazník, ktorý chce použiť zakúpenú darčekovú poukážku tak musí nakúpiť minimálne za jej hodnotu, alebo viac a rozdiel doplatiť.

 

 

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Predávajúci má právo zamietnuť prijatie objednávky v prípade, ako je ustanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ale aj ak má podozrenie na nekalú činnosť, alebo má so zákazníkom predošlú negatívnu skúsenosť.
 3. Kupujúci je povinný:
 4. prevziať objednaný tovar alebo službu
 5. zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 6. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar alebo službu pri jeho preberaní.
 7. Predávajúci je povinný:
 8. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 9. spolu s tovarom dodať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava v prípade registrácie nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e –mailová adresa, prípadne v prípade záujmu o získanie narodeninovej zľavy aj krstné meno a mesiac a rok narodenia detí.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom zapojenia sa do vernostného programu.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v obchode Bombini na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v kamennej prevádzke alebo e-shope s registráciou vo vernostnom programe, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho a vystavené v predajni na viditeľnom mieste.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 1 02/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  1.3.2022.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom kamenných predajní a e-shopov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

V Bratislave, 1. 3. 2022

Zodpovedná vedúca : Veronika Gondová

 

Reklamačné podmienky kamennej predajne Bombini

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu je povinný vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Odporúča sa použiť Reklamačný formulár, kde sa uvedú všetky požadované informácie a opis reklamácie.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 6. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 7. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 8. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 9. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 10. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 11. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 12. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 13. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 14. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na našu adresu prevádzky: Bumblebees, s. r. o., prevádzka Bombini, Polianky  7/E, 841 05 Bratislava – Dúbravka, uvedenej aj nižšie, avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť doklad o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou, alebo inou doručovacou službou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 15. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 16. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. To znamená, keď Predávajúci musí poslať reklamovaný tovar na posúdenie výrobcovi alebo distribútorovi, ak nemá oprávnenie na posudzovanie reklamácií. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, ak má od výrobcu či distribútora písomné povolenie na vybavovanie reklamácií, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, keďže tovar sa posiela na posúdenie. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 17. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 18. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 19. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny,
 20. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 21. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 22. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 23. Kontakt pre riešenie a zasielanie reklamácii: 0915 20 20 77, bombini@bombini.sk,prípadne osobne počas otváracích hodín na prevádzke spoločnosti, a to Bumblebees s. r. o., prevádzka Bombini, Polianky 7/E, 841 05 Bratislava – Dúbravka.
 24. Spotrebiteľ má právo sa v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie obrátiť na orgán dozoru podľa miestnej príslušnosti – SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava – Ružinov.
 25. Predávajúci poskytuje kupujúcemu, ktorý zakúpil tovar v kamennej predajni, možnosť vyskúšania tovaru doma a prípadnú výmenu za väčšie/menšie číslo, prípadne iný tovar, v nie menšej hodnote ako bola nákupná cena pôvodného tovaru, a to do 7 kalendárnych dní od kúpy tovaru v kamennej predajni. Keďže ide o benefit poskytovaný nad rámec zákona, táto lehota sa pri prípadnom plánovanom, či neplánovanom zatvorení obchodu, prípadne počas sviatkov, kedy je obchod po zakúpení tovaru zatvorený, nepredlžuje. Tovar je možné vrátiť do 7 kalendárnych dní len ak je obchod počas maximálne 7 dní nasledujúcich po kúpe tovaru otvorený. V opačnom prípade táto možnosť vrátenia nie je vymožiteľná. Tovar zakúpený v kamennej predajni nie je možné vrátiť zaslaním na adresu obchodu poštou alebo kuriérom, dá sa vrátiť len osobne v kamennej prevádzke.Taktiež má právo do 14 dní od prevzatia tovaru kúpenom cez e-shop tovar vrátiť bez udania dôvodu.

Tovar na výmenu alebo vrátenie musí byť v pôvodnom, nenosenom, neporušenom stave, v pôvodnom obale a s pôvodnými označeniami (visačky, nálepky, …). Tovar treba s originálnym potvrdením o kúpe (pokladničný bloček, faktúra) priniesť do predajne Bombini aj s vyplneným Reklamačným formulárom, alebo zaslať na adresu obchodu.